Binance ปิดการซื้อขายอนุพันธ์ Crypto ในยุโรป

Binance ได้ยุติการให้บริการ การซื้อขายอนุพันธ์ crypto ในยุโรป

Binance ปิดการซื้อขายอนุพันธ์ Crypto ในยุโรป

Binance ได้ยุติการให้บริการ การซื้อขายอนุพันธ์ crypto ในยุโรป

ก่อนหน้านี้เราคงได้ยินข่าวกันมาบ้างแล้ว ว่าทาง Binance ได้มีปัญหาทางด้านกฎหมายในหลายประเทศ อย่างสหรัฐฯ อังกฤษ หรือแม้แต่ไทยเราเองในเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการพูดคุยในประเด่นนี้เช่นเดียวกัน และล่าสุดในวันศุกร์ที่ 30 ทาง Binance เองก็ได้มีการปิดฟิวเจอร์สการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในยุโรปไปเป็นที่เรียบร้อย โดยเริ่มจากเยอรมนี อิตาลี และเนเธอร์แลนด์

โดยจากประกาศในวันที่ 30 กรกฎาคม ลูกค้าจากประเทศดังกล่าวจะไม่สามารถเปิดบัญชีซื้อขายล่วงหน้าใหม่บน Binance ได้ และมีผลทันทีนะวันที่ประกาศ ส่วนผู้ที่มีการลงทะเบียนและเปิดสถานะอนุพันการซื้อขายธ์จะมีเวลา 90 วันในการปิดสัญญานั้นๆ และจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางตัวของ Changpeng Zhao เองที่ดำรงตำแหน่งเป็น CEO ก็ยังคงมองหาหนทางต่างๆ เพิ่มเติมในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency หรือ การซื้อขายหุ้นต่างๆ ให้มีการซื้อขายที่ง่ายขึ้นกว่ารูปแบบเดิมๆ

Read more