Binance ปิดการซื้อขายอนุพันธ์ Crypto ในยุโรป

Binance ได้ยุติการให้บริการ การซื้อขายอนุพันธ์ crypto ในยุโรป

Binance ปิดการซื้อขายอนุพันธ์ Crypto ในยุโรป

Binance ได้ยุติการให้บริการ การซื้อขายอนุพันธ์ crypto ในยุโรป

ก่อนหน้านี้เราคงได้ยินข่าวกันมาบ้างแล้ว ว่าทาง Binance ได้มีปัญหาทางด้านกฎหมายในหลายประเทศ อย่างสหรัฐฯ อังกฤษ หรือแม้แต่ไทยเราเองในเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการพูดคุยในประเด่นนี้เช่นเดียวกัน และล่าสุดในวันศุกร์ที่ 30 ทาง Binance เองก็ได้มีการปิดฟิวเจอร์สการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในยุโรปไปเป็นที่เรียบร้อย โดยเริ่มจากเยอรมนี อิตาลี และเนเธอร์แลนด์

โดยจากประกาศในวันที่ 30 กรกฎาคม ลูกค้าจากประเทศดังกล่าวจะไม่สามารถเปิดบัญชีซื้อขายล่วงหน้าใหม่บน Binance ได้ และมีผลทันทีนะวันที่ประกาศ ส่วนผู้ที่มีการลงทะเบียนและเปิดสถานะอนุพันการซื้อขายธ์จะมีเวลา 90 วันในการปิดสัญญานั้นๆ และจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางตัวของ Changpeng Zhao เองที่ดำรงตำแหน่งเป็น CEO ก็ยังคงมองหาหนทางต่างๆ เพิ่มเติมในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency หรือ การซื้อขายหุ้นต่างๆ ให้มีการซื้อขายที่ง่ายขึ้นกว่ารูปแบบเดิมๆ


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to investest.co
Great! Next, complete checkout for full access to investest.co
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.