Stock

เรื่องหุ้นๆมันจะไปยากอะไร มาเรียนรู้การลงทุนในตลาดหุ้นตั้งแต่เริ่มยันเป็นมือโปรกับ investest.co กัน ที่นี่เรามาเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่หุ้น 101 ไปจนถึงระดับเซียนหุ้น