ก.ล.ต.ตอบชัด "แพลตฟอร์ม Coral ไม่เข้าข่ายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล"

ก.ล.ต.ตอบชัด "แพลตฟอร์ม Coral ไม่เข้าข่ายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล"

ก.ล.ต.ตอบชัด "แพลตฟอร์ม Coral ไม่เข้าข่ายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล"
ก.ล.ต.ตอบชัด "แพลตฟอร์ม Coral ไม่เข้าข่ายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล"

หลังจากการเปิดตัวของแพลตฟอร์ม "Coral" มาร์เก็ตเพลสสำหรับการซื้อขาย NFT ของกลุ่มบริษัท KBTG ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารย์กันขึ้นเกี่ยวกับก.ล.ต.และความโปรงใสในการจัดตั้งแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมา เพราะก่อนหน้านี้มีหลายบริษัทที่อยากจะเปิดตลากซื้อขาย NFT เช่นเดียวกัน แต่ยังไม่มีบริษัทไหนที่ได้รับการอนุญาตจากก.ล.ต.สักแห่ง

หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้มีคำตอบถึงกรณีของแพลตฟอร์ม "Coral" จากผู้บริหารสำนักงาน ก.ล.ต. ออกมาว่า "การให้บริการของแพลตฟอร์ม "Coral" ตลาดซื้อขาย NFT ของ KBTG นั้นไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล"

เนื่องจากลักษณะของ NFT ที่ให้บริหารโดย KBTG นั้น เป็นไฟล์แบบดิจิทัลที่แสดงถึงชิ้นงานศิลปะในรูปหน่วยอิเล็กทรอนิกส์แบบมีลักษณะเฉพาะ ไม่สามารถใช้หน่วยอิเล็กทรอนิกส์แบบประเภทและชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนได้ โดยไฟล์ดังกล่าวถูกจัดเก็บในลักษณะที่ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ยังไม่ปรากฎข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ NFT ดังกล่าวว่า มีจุดประสงค์เพื่อจะกำหนดสิทธิของบุคคลในการร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใดๆ หรือกำหนดสิทธิในการได้มาของสินค้าและบริการ หรือสิทธิอื่นๆที่เฉพาะเจาะจง หรือมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการ หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล

ดังนั้น NFT ของแพลตฟอร์ม "Coral" นี้ จึงไม่เข้าข่ายเป็น Digital Token และไม่เข้าข่ายเป็น Cryptocurrency ตามมาตรา 3 แห่งพ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ และการให้บริการเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขาย NFT ของ KBTG จึงไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามพระราชกำหนดดังกล่าว

Read more