ก.ล.ต.ตอบชัด "แพลตฟอร์ม Coral ไม่เข้าข่ายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล"

ก.ล.ต.ตอบชัด "แพลตฟอร์ม Coral ไม่เข้าข่ายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล"

ก.ล.ต.ตอบชัด "แพลตฟอร์ม Coral ไม่เข้าข่ายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล"

หลังจากการเปิดตัวของแพลตฟอร์ม "Coral" มาร์เก็ตเพลสสำหรับการซื้อขาย NFT ของกลุ่มบริษัท KBTG ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารย์กันขึ้นเกี่ยวกับก.ล.ต.และความโปรงใสในการจัดตั้งแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมา เพราะก่อนหน้านี้มีหลายบริษัทที่อยากจะเปิดตลากซื้อขาย NFT เช่นเดียวกัน แต่ยังไม่มีบริษัทไหนที่ได้รับการอนุญาตจากก.ล.ต.สักแห่ง

หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้มีคำตอบถึงกรณีของแพลตฟอร์ม "Coral" จากผู้บริหารสำนักงาน ก.ล.ต. ออกมาว่า "การให้บริการของแพลตฟอร์ม "Coral" ตลาดซื้อขาย NFT ของ KBTG นั้นไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล"

เนื่องจากลักษณะของ NFT ที่ให้บริหารโดย KBTG นั้น เป็นไฟล์แบบดิจิทัลที่แสดงถึงชิ้นงานศิลปะในรูปหน่วยอิเล็กทรอนิกส์แบบมีลักษณะเฉพาะ ไม่สามารถใช้หน่วยอิเล็กทรอนิกส์แบบประเภทและชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนได้ โดยไฟล์ดังกล่าวถูกจัดเก็บในลักษณะที่ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ยังไม่ปรากฎข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ NFT ดังกล่าวว่า มีจุดประสงค์เพื่อจะกำหนดสิทธิของบุคคลในการร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใดๆ หรือกำหนดสิทธิในการได้มาของสินค้าและบริการ หรือสิทธิอื่นๆที่เฉพาะเจาะจง หรือมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการ หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล

ดังนั้น NFT ของแพลตฟอร์ม "Coral" นี้ จึงไม่เข้าข่ายเป็น Digital Token และไม่เข้าข่ายเป็น Cryptocurrency ตามมาตรา 3 แห่งพ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ และการให้บริการเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขาย NFT ของ KBTG จึงไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามพระราชกำหนดดังกล่าว


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to investest.co
Great! Next, complete checkout for full access to investest.co
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.