การซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) คืออะไรกันนะ มันดีรึป่าว

การซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) คืออะไรกันนะ มันดีรึป่าว

การซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) คืออะไรกันนะ มันดีรึป่าว

ซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) คือ การที่บริษัทของหุ้นจ่ายเงินเพื่อซื้อหุ้นคืนจากนักลงทุน โดยมีหลายปัจจัยที่ทำให้บริษัทจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนโดยตามปกติจะมี 2 ปัจจัยหลักๆ

-  ลดเงินสดในมือเพราะในตอนนั้นบริษัทมีเงินสดในมือมากเกินไปและยังไม่รู้จะนำเงินเหล่านั้นไปลงทุนอะไรต่อดีจึงได้มีการซื้อหุ้นคืน

-  การซื้อหุ้นคืนเพื่อลดจำนวนผู้ถือหุ้นในตลาดลง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาของหุ้นมีการปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการที่ปริมาณหุ้นในตลาดลดลงแต่ ขณะเดียวกันความต้องการซื้อยังคงเท่าเดิม โดยการที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในลักษณะนี้บริษัทจะซื้อหุ้นคืนในช่วงที่รู้สึกว่าราคาของหุ้นในตลาดต่ำกว่าที่ควรจะเป็นจึงได้ทำการซื้อคืน

คุณสมบัติของ บริษัท ที่จะทำการซื้อหุ้นคืนได้

-  บริษัทนั้นไปจะต้องมีกำไรสะสม โดยการที่จะซื้อหุ้นคืนนั้นจะทำได้แต่ต้องไม่เกินวงเงินสะสม และควรที่จะต้องมีการกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองให้เท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายเพื่อซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะมีการขายหุ้นที่ซื้อมาคืนได้หมด หรือลดทุนชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมด ภายในระยะเวลา 3ปี

-  บริษัทจะต้องมีสภาพคล่องส่วนเกินโดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ภายใน 6 เดือนข้างหน้าว่าถ้านำเงินมาซื้อหุ้นคืนแล้วจะต้องไม่กระทบกับการชำระหนี้ของบริษัท

-  บริษัทจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ( ไม่น้อยกว่า 15% ของทุนชำระแล้วและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 150 ราย )

วิธีการซื้อ หรือ ขายหุ้นคืน มีอยู่ 2 วิธี

1 ) ซื้อ หรือ ขายหุ้นบนกระดานหลัก (Main Board) หรือที่เรียกกันง่ายๆก็คือการตั้งโต๊ะซื้อขายภายใน

2 ) เสนอซื้อ / ขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ที่มีการซื้อขายกันบนกระดานซื้อขาย โดยสามารถซื้อ หรือ ขายหุ้นได้นั้นจะต้องหลังจากที่ บจ. ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแล้ว 6 เดือน และต้องขายหุ้นให้หมดภายในไม่เกิน 3 ปี  หากครบกำหนด 3 ปีแล้วไม่สามารถขายหุ้นที่ซื้อคืนได้หมด จะต้องตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังขายไม่หมดออก และดำเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

ประโยชน์ของการทำ Treasury Stock

- บริษัท -  

  • ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้หุ้นของบริษัทนั้นๆ และเมื่อมีความน่าสนใจจากผู้ลงทุนก็จะส่งผลให้ราคาหุ้นมีการปรับตัวสูงขึ้น
  • เป็นการลดจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนในการซื้อขายในตลาดซึ่งจะส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นสูงขึ้น
  • ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทางการเงินในการมอบผลตอบแทนคืนให้ผู้ถือหุ้น
  •  ช่วยให้ บริษัท ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยหากผู้บริหารมั่นใจว่าจะมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีในอนาคตและเห็นว่าราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ การขายหุ้นคืนกลับไปในตลาดในจังหวะเวลาที่เหมาะสมก็จะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี

- ผู้ถือหุ้น -

  • กำไรต่อหุ้นสูงขึ้นเนื่องจากเมื่อ บจ. ซื้อหุ้นคืนจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนซื้อขายในตลาด (Free Float) ก็จะลดลง หุ้นที่ซื้อคืนมาถือไว้จะไม่นำไปรวมคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นและอาจช่วยให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งก็จะเป็นการคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นโดยไม่ต้องถูกหักภาษี • เงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้นเพราะไม่ต้องนำหุ้นที่ซื้อคืนมารวมคำนวณ

สุดท้ายนี้: หากทุกท่านถูกอกถูกใจกับความรู้ที่ทาง investest.co มอบให้ ก็สามารถกดไลค์ กดติดตามเพจ เพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากทางเราได้น้าาา และหากมีข้อสงสัยอยากซักถามสามารถส่งข้อความมาที่ช่องแชทด้านล่างเพื่อถามไถ่กันได้เล้ยยย


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to investest.co
Great! Next, complete checkout for full access to investest.co
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.