การซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) คืออะไรกันนะ มันดีรึป่าว

การซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) คืออะไรกันนะ มันดีรึป่าว

การซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) คืออะไรกันนะ มันดีรึป่าว
การซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) คืออะไรกันนะ มันดีรึป่าว

ซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) คือ การที่บริษัทของหุ้นจ่ายเงินเพื่อซื้อหุ้นคืนจากนักลงทุน โดยมีหลายปัจจัยที่ทำให้บริษัทจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนโดยตามปกติจะมี 2 ปัจจัยหลักๆ

- ลดเงินสดในมือเพราะในตอนนั้นบริษัทมีเงินสดในมือมากเกินไปและยังไม่รู้จะนำเงินเหล่านั้นไปลงทุนอะไรต่อดีจึงได้มีการซื้อหุ้นคืน

- การซื้อหุ้นคืนเพื่อลดจำนวนผู้ถือหุ้นในตลาดลง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาของหุ้นมีการปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการที่ปริมาณหุ้นในตลาดลดลงแต่ ขณะเดียวกันความต้องการซื้อยังคงเท่าเดิม โดยการที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในลักษณะนี้บริษัทจะซื้อหุ้นคืนในช่วงที่รู้สึกว่าราคาของหุ้นในตลาดต่ำกว่าที่ควรจะเป็นจึงได้ทำการซื้อคืน

คุณสมบัติของ บริษัท ที่จะทำการซื้อหุ้นคืนได้

- บริษัทนั้นไปจะต้องมีกำไรสะสม โดยการที่จะซื้อหุ้นคืนนั้นจะทำได้แต่ต้องไม่เกินวงเงินสะสม และควรที่จะต้องมีการกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองให้เท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายเพื่อซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะมีการขายหุ้นที่ซื้อมาคืนได้หมด หรือลดทุนชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมด ภายในระยะเวลา 3ปี

- บริษัทจะต้องมีสภาพคล่องส่วนเกินโดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ภายใน 6 เดือนข้างหน้าว่าถ้านำเงินมาซื้อหุ้นคืนแล้วจะต้องไม่กระทบกับการชำระหนี้ของบริษัท

- บริษัทจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ( ไม่น้อยกว่า 15% ของทุนชำระแล้วและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 150 ราย )

วิธีการซื้อ หรือ ขายหุ้นคืน มีอยู่ 2 วิธี

1 ) ซื้อ หรือ ขายหุ้นบนกระดานหลัก (Main Board) หรือที่เรียกกันง่ายๆก็คือการตั้งโต๊ะซื้อขายภายใน

2 ) เสนอซื้อ / ขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ที่มีการซื้อขายกันบนกระดานซื้อขาย โดยสามารถซื้อ หรือ ขายหุ้นได้นั้นจะต้องหลังจากที่ บจ. ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแล้ว 6 เดือน และต้องขายหุ้นให้หมดภายในไม่เกิน 3 ปี หากครบกำหนด 3 ปีแล้วไม่สามารถขายหุ้นที่ซื้อคืนได้หมด จะต้องตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังขายไม่หมดออก และดำเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

ประโยชน์ของการทำ Treasury Stock

- บริษัท -

  • ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้หุ้นของบริษัทนั้นๆ และเมื่อมีความน่าสนใจจากผู้ลงทุนก็จะส่งผลให้ราคาหุ้นมีการปรับตัวสูงขึ้น
  • เป็นการลดจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนในการซื้อขายในตลาดซึ่งจะส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นสูงขึ้น
  • ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทางการเงินในการมอบผลตอบแทนคืนให้ผู้ถือหุ้น
  • ช่วยให้ บริษัท ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยหากผู้บริหารมั่นใจว่าจะมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีในอนาคตและเห็นว่าราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ การขายหุ้นคืนกลับไปในตลาดในจังหวะเวลาที่เหมาะสมก็จะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี

- ผู้ถือหุ้น -

  • กำไรต่อหุ้นสูงขึ้นเนื่องจากเมื่อ บจ. ซื้อหุ้นคืนจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนซื้อขายในตลาด (Free Float) ก็จะลดลง หุ้นที่ซื้อคืนมาถือไว้จะไม่นำไปรวมคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นและอาจช่วยให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งก็จะเป็นการคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นโดยไม่ต้องถูกหักภาษี • เงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้นเพราะไม่ต้องนำหุ้นที่ซื้อคืนมารวมคำนวณ

สุดท้ายนี้: หากทุกท่านถูกอกถูกใจกับความรู้ที่ทาง investest.co มอบให้ ก็สามารถกดไลค์ กดติดตามเพจ เพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากทางเราได้น้าาา และหากมีข้อสงสัยอยากซักถามสามารถส่งข้อความมาที่ช่องแชทด้านล่างเพื่อถามไถ่กันได้เล้ยยย

Read more

ค่า P/E คืออะไร ทำไมสายหุ้นต้องรู้

ค่า P/E คืออะไร ทำไมสายหุ้นต้องรู้

ค่า P/E เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์มูลค่าหุ้น ประเภทของค่า P/E ทั้ง Trailing และ Forward มีข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณา เมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในตลาดหุ้นไทย การวิเคราะห์ด้วยความซับซ้อนสามารถเสริมสร้างความมั่นใจในการลงทุน การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน

By investest