TRUE-DTAC อนุมัติแผนควบรวมกิจการ

บอร์ด DTAC-TRUE อนุมัติศึกษาแผนควบรวมกิจการ ผ่านการตั้งบริษัทใหม่

TRUE-DTAC อนุมัติแผนควบรวมกิจการ
TRUE-DTAC อนุมัติแผนควบรวมกิจการ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (TRUE) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด มหาชน (DTAC) เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 พ.ย.64 เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการควบรวมของทั้งสองบริษัทภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และการควบบริษัท) โดยการทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นแบบไม่มีผลผูกพัน (MOU) เพื่อบันทึกความประสงค์ของคู่สัญญาในการพิจารณาและศึกษาการรวมธุรกิจระหว่างกัน ด้วยการทำการตรวจสอบกิจการของอีกฝ่าย

หากเป็นที่พอใจแล้ว จึงจะควบรวมบริษัทใหม่ และจะตั้งบริษัทร่วมทุน "ซิทริน โกลบอล" (Citrine Global) มาเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ True และ Dtac จากผู้ถือหุ้นรายย่อยในตลาดแบบสมัครใจ โดยราคาเสนอซื้อหุ้น DTAC อยู่ที่หุ้นละ 47.76 บาท และราคาเสนอซื้อหุ้น TRUE อยู่ที่หุ้นละ 5.09 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ

DTAC และ TRUE ได้พิจารณากำหนดอัตราการจัดสรรหุ้น สำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของทั้ง 2 บริษัท ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมของ DTAC ต่อ 24.53775 หุ้น ในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมของ TRUE ต่อ 2.40072 หุ้น ในบริษัทใหม่ ซึ่งมูลค่าของบริษัทใหม่ตามหุ้นที่จัดสรรประมาณ 1.38 แสนล้านบาท โดยจะมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นของ TRUE ถือหุ้นของบริษัทใหม่ อยู่ที่จำนวน 8 หมื่นล้านหุ้น หรือคิดเป็น 57.96% และผู้ถือหุ้น DTAC ถือหุ้นบริษัทใหม่จำนวน 5.8 หมื่นล้านหุ้น หรือคิดเป็น 42.03%

เป้าหมายของการควบรวบของทั้ง 2 บริษัทในครั้งนี้ เพื่อก้าวเป็นฮับของเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค ซึ่งจะมีการขยับขยายธุรกิจไปโฟกัสที่ด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงปัญญาประดิษฐ์ ระบบคลาวด์ อุปกรณ์ไอโอที และโซลูชันดิจิทัลมีเดีย พร้อมทั้งเตรียมศึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจต่อไปด้วย อีกทั้งยังจะตั้งกองทุนมูลค่าประมาณ 200 ล้านเหรียญ เพื่อสนับสนุน Tech Statup บนแพลตฟอร์มดิจิทัลอีกด้วย

สำหรับราคาของหุ้น TRUE และ DTAC เช้าวันนี้ เปิดการซื้อขายในแดนบวก ตอบรับข่าวควบรวมบริษัทและจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยที่หุ้นของ TRUE +12.96% และหุ้น DTAC +9.70%

ความเป็นไปได้ในการควบรวมกิจการ

สำหรับความเป็นเป็นไปได้ของทั้งสองบริษัทในการควบควมกิจการนั้นอาจจะต้องรอติดตามกันต่อไป เนื่องจากทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทขนาดใหญ่ อาจเกิดการผูกขาดของสินค้าและบริการ ทั้งนี้ต้องศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมาย ซึ่งอาจจะใช้เวลานานในการตรวจสอบและอนุมัติ

หากท่านอยากติดตามข่าวสารต่างๆ ในโลกคริปโต โลกการเงิน และหุ้นเทคโนโลยี สามารถกดติดตาม Facebook Fanpage ได้เลย หรือหากมีข้อสงสัยสามารถแชทถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Read more