TRUE-DTAC อนุมัติแผนควบรวมกิจการ

บอร์ด DTAC-TRUE อนุมัติศึกษาแผนควบรวมกิจการ ผ่านการตั้งบริษัทใหม่

TRUE-DTAC อนุมัติแผนควบรวมกิจการ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (TRUE) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด มหาชน (DTAC) เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 พ.ย.64 เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการควบรวมของทั้งสองบริษัทภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และการควบบริษัท) โดยการทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นแบบไม่มีผลผูกพัน (MOU) เพื่อบันทึกความประสงค์ของคู่สัญญาในการพิจารณาและศึกษาการรวมธุรกิจระหว่างกัน ด้วยการทำการตรวจสอบกิจการของอีกฝ่าย

หากเป็นที่พอใจแล้ว จึงจะควบรวมบริษัทใหม่ และจะตั้งบริษัทร่วมทุน "ซิทริน โกลบอล" (Citrine Global) มาเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ True และ Dtac จากผู้ถือหุ้นรายย่อยในตลาดแบบสมัครใจ  โดยราคาเสนอซื้อหุ้น DTAC อยู่ที่หุ้นละ 47.76 บาท และราคาเสนอซื้อหุ้น TRUE อยู่ที่หุ้นละ 5.09 บาท  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ

DTAC และ TRUE ได้พิจารณากำหนดอัตราการจัดสรรหุ้น สำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของทั้ง 2 บริษัท ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมของ DTAC ต่อ 24.53775 หุ้น ในบริษัทใหม่  และ 1 หุ้นเดิมของ TRUE ต่อ 2.40072 หุ้น ในบริษัทใหม่ ซึ่งมูลค่าของบริษัทใหม่ตามหุ้นที่จัดสรรประมาณ 1.38 แสนล้านบาท โดยจะมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นของ TRUE ถือหุ้นของบริษัทใหม่ อยู่ที่จำนวน 8 หมื่นล้านหุ้น หรือคิดเป็น 57.96%  และผู้ถือหุ้น DTAC ถือหุ้นบริษัทใหม่จำนวน 5.8 หมื่นล้านหุ้น หรือคิดเป็น 42.03%

เป้าหมายของการควบรวบของทั้ง 2 บริษัทในครั้งนี้ เพื่อก้าวเป็นฮับของเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค ซึ่งจะมีการขยับขยายธุรกิจไปโฟกัสที่ด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงปัญญาประดิษฐ์ ระบบคลาวด์ อุปกรณ์ไอโอที และโซลูชันดิจิทัลมีเดีย พร้อมทั้งเตรียมศึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจต่อไปด้วย อีกทั้งยังจะตั้งกองทุนมูลค่าประมาณ 200 ล้านเหรียญ เพื่อสนับสนุน Tech Statup บนแพลตฟอร์มดิจิทัลอีกด้วย

สำหรับราคาของหุ้น TRUE และ DTAC เช้าวันนี้ เปิดการซื้อขายในแดนบวก ตอบรับข่าวควบรวมบริษัทและจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยที่หุ้นของ TRUE +12.96% และหุ้น DTAC +9.70%

ความเป็นไปได้ในการควบรวมกิจการ

สำหรับความเป็นเป็นไปได้ของทั้งสองบริษัทในการควบควมกิจการนั้นอาจจะต้องรอติดตามกันต่อไป เนื่องจากทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทขนาดใหญ่ อาจเกิดการผูกขาดของสินค้าและบริการ ทั้งนี้ต้องศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมาย ซึ่งอาจจะใช้เวลานานในการตรวจสอบและอนุมัติ

หากท่านอยากติดตามข่าวสารต่างๆ ในโลกคริปโต โลกการเงิน และหุ้นเทคโนโลยี สามารถกดติดตาม Facebook Fanpage ได้เลย หรือหากมีข้อสงสัยสามารถแชทถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to investest.co
Great! Next, complete checkout for full access to investest.co
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.